Ansatte

Edderkopper

Lisa Rodin

Stilling: Assistent

Eline Gaiser

Stilling: Assistent

Connie Dyrendal

Stilling: Assistent

Helene Isene

Stilling: Pedagogisk leder

Aisha Zafar

Stilling: Fagarbeider

Rødstua

Anita Wittsack

Stilling: Pedagogisk leder

Kristin Persson

Stilling: Fagarbeider

Aisha Zafar

Stilling: Fagarbeider

Line Lie

Stilling: Assistent

Aina Brandtzæg

Stilling: Pedagogisk leder

Silje Christine Sunde Andersson

Stilling: Vikar

Våningshuset

Sara Sygnestveit

Stilling: Pedagogisk leder
932 32 583
sara@nedrestabaek.no

Ingrid Hetty Andersen

Stilling: Vikar

Lene Bjørndal

Stilling: Barnehagelærer

Tove Hansen

Stilling: Fagarbeider

Andre ansatte

Bergljot Næsje

Stilling: Styrer
905 38 568
styrer@nedrestabaek.no