Ansatte

Edderkopper

Connie Dyrendal

Stilling: Assistent

Helene Isene

Stilling: Pedagogisk leder

Aisha Zafar

Stilling: Fagarbeider

Kontoret

Bergljot Næsje

Stilling: Styrer
905 38 568
styrer@nedrestabaek.no

Rødstua

Line Lie

Stilling: Assistent

Aina Brandtzæg

Stilling: Pedagogisk leder

Anita Wittsack

Stilling: Pedagogisk leder

Silje Christine Sunde Andersson

Stilling: Vikar

Kristin Persson

Stilling: Fagarbeider

Aisha Zafar

Stilling: Fagarbeider

Våningshuset

Sara Sygnestveit

Stilling: Pedagogisk leder
932 32 583
sara@nedrestabaek.no

Ingrid Hetty Andersen

Stilling: Vikar

Tove Hansen

Stilling: Fagarbeider