Planleggingsdager

Planlegging gir personalet grunnlag for å tenke og handle langsiktig og systematisk i det pedagogiske arbeidet. Planleggingen skal bidra til kontinuitet og progresjon for enkeltbarn og barnegruppen. Planleggingen synliggjør hvordan barnehagen fortolker og realiserer rammeplanen og skal være utgangspunkt for refleksjon og utvikling av virksomheten (RP, 2017). vi har 5 planleggingsdager i året

Planleggingsdager for barnehageåret 2022/2023 er:  

 

09.09.2022

18.11.2022

 

19.05.2023

16.06.2023