Planleggingsdager 2023/2024

Planlegging gir personalet grunnlag for å tenke og handle langsiktig og systematisk i det pedagogiske arbeidet. Planleggingen skal bidra til kontinuitet og progresjon for enkeltbarn og barnegruppen. Planleggingen synliggjør hvordan barnehagen fortolker og realiserer rammeplanen og skal være utgangspunkt for refleksjon og utvikling av virksomheten (RP, 2017). vi har 5 planleggingsdager i året

Planleggingsdager for barnehageåret 2023/2024 er:  

 

01.09.2023

17.11.2023

22.03.2024 (med forbehold om at denne datoen må flyttes grunnet byggestart)

 

19.04.2024 (felles for Lier kommune)

14.06.2024