Planleggingsdager

Planlegging gir personalet grunnlag for å tenke og handle langsiktig og systematisk i det pedagogiske arbeidet. Planleggingen skal bidra til kontinuitet og progresjon for enkeltbarn og barnegruppen. Planleggingen synliggjør hvordan barnehagen fortolker og realiserer rammeplanen og skal være utgangspunkt for refleksjon og utvikling av virksomheten (RP, 2017). vi har 5 planleggingsdager i året

Planleggingsdager for barnehageåret 2021/2022 er:  

 

03.09.2021

05.11.2021

14.03.2022

27.05.2022

17.06.2022