Barnehagen vår

I Nedre Stabæk barnehage står barnet som individ i naturen i fokus. Naturen byr på positive opplevelser for alle, og gir et hav av muligheter. Gjennom lek og aktivitet i naturen, vil barna få utfordre og utvikle seg selv i forhold til mestringsfølelse, sanse inntrykk, motoriske ferdigheter, undre seg, sosiale ferdigheter og språk.

Nyheter

Laster..