Barnehagen vår

I Nedre Stabæk barnehage står barnet som individ i naturen i fokus. Naturen byr på positive opplevelser for alle, og gir et hav av muligheter. Gjennom lek og aktivitet i naturen, vil barna få utfordre og utvikle seg selv i forhold til mestringsfølelse, sanse inntrykk, motoriske ferdigheter, undre seg, sosiale ferdigheter og språk.

Nedre Stabæk barnehage er Liers eldste private heldagsbarnehage. Siden starten i 1987 har den gitt barn på Lierskogen en trygg og spennende barnehagehverdag.

Barnehagen ligger ved Ulvenvannet på gårdsbruket Nedre Stabæk. Her er det rundt 150 sauer, noen høner, og to gjeterhunder. Gården og fjøset er en naturlig del av vår hverdag. Daglige turer i fjøset for å hilse på sauene og se om hønene har lagt egg er like naturlig som å leke. Ved å omgås dyr, vil barna blant annet lære medfølelse, selvregulering, toleranse og evne til å tolke non-verbale signaler samt få erfaring med å gi omsorg. 

På den andre siden av jordet, inn i skogen har vi vår egen barnehagehytte, denne benyttes ukentlig av alle barna som går hos oss. På hytta har vi en veletablert bålplass, snekkerbod og naturen som naturlig lekeplass. På hytta har de minste barna gode muligheter til å utforske naturen innenfor trygge rammer, etterhvert som barna blir eldre og har utviklet seg mer motorisk har de hele skogen som boltreplass. Området rundt hytta er inngjerdet, mest for å holde sauene ute når de er på beite. Her har også de minste barna mulighet til å sove, enten inne eller i hengekøyer ute.

Barnehagen vår har 3 avdelinger. Hanefar (1-2år), Hønemor (2-3år) og Våningshuset (4-5/6år). Hanefar og Hønemor holder til inne i huset vi kaller Rødstua, mens Våningshuset holder til i hovedhuset, altså Våningshuset. 

Hver aldersgruppe har behov for ulik tilrettelegging. Derfor har vi delt inn hver aldersgruppe inn i gruppene:

Knotter: 1 år

Marihøner: 2år

Edderkopper: 3år

Bier: 4år

Gresshopper: 5/6 år

Mer utfyldende om hver enkelt avdeling kan leses under fanen avdelinger.