PRIDE og Fargefest

Barnehagen skal synliggjøre et mangfold i familieformer og sørge for at alle barn får sin familie speilet i barnehagen. Barnehagen skal fremme likeverd og likestilling uavhengig av kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etnisitet, kultur, sosial status, språk, religion og livssyn. Barnehagen skal motvirke alle former for diskriminering og fremme nestekjærlighet. (Rammeplan, 2017)

Vi snakker om PRIDE på lik linje som vi snakker om vold og overgrep mot barn, kroppen, barns seksualitet og positive sider ved seksualitet.  I barnehagen snakker vi også om ulike kulturer og religioner, vi snakker om norske minoriteter, vi markerer samefolkets dag og FN-dagen, vi snakker om demokrati, likestilling og solidaritet. Grunnene er de samme: forebygge uønskede hendelser og holdninger, inkludering og respekt for egne og andres grenser, skape samhold og gi barna verktøy til å kunne stå støtt i seg selv, ikke bare nå i barndommen, men også videre i livet. Det arbeidet som blir lagt ned nå, både av dere som foreldre og lærere i både barnehage og skole, er med på å styrke barns psykiske helse, evne til å se og ta vare på andre og samtidig også seg selv. De får verktøy til å kunne stå støtt, selv om det blåser litt på toppen. Livet er ikke en dans på roser, og vonde følelser må man også øve på å forstå at går over… PRIDE for oss i barnehagen handler ikke om politikk, det handler om

likeverd, mangfold, respekt, inkludering, tilhørighet og samhold

Når vi bruker en uke i juni på PRIDE, er fokuset mangfold, ikke seksualitet. Vi snakker om ulike familiesammensetninger. Noen bor sammen med en forelder, andre med to, noen bor hos en tante eller bestemor, andre bor i fosterhjem, noen har to mammaer og andre har to pappaer, noen har skilte foreldre og har to hjem, det er også sånn at noen bor på barnehjem. Vi snakker om at jenter kan være kjærester med jenter og gutter kan være kjærester med gutter, på lik linje som jenter og gutter kan være kjærester. Vi snakker om at jenter også kan bli brannmenn og at gutter faktisk kan bli jordmødre. Vi snakker om at det ikke finnes farger som er forbeholdt gutter eller jenter, vi snakker om at jenter kan like å leke med biler og gutter like å leke med dukker, at jenter kan være like opptatt av superhelter og Pokémon som gutter er, og at gutter kan like å ha på kjole og neglelakk – akkurat som mange jenter. Det er naturlig for barn å utforske kjønnsnormer, uavhengig av hvilken orientering eller identifisering de har eller kommer til å oppdage at de har når de blir eldre.

Gjennom hele denne uka henger PRIDE-flagget stolt opp hver dag.

Uka avsluttes med en fargefest. Barnehagen pyntes i farger og vi har mnage ulike lekestasjoner, ansiktsmaling, disco og selvfølgelig griller vi lunsj, og alle som vil ha is får det til dessert.