Gårds- og friluftsliv

I Nedre Stabæk barnehage har vi daglig kontakt med dyrene på gården, det og friluftsliv er en naturlig del av barnehagehverdagen vår.

 

Vi driver en barnehage der vi har daglig kontakt med dyra på gården. Dette skal være en naturlig del av barnehagehverdagen. Barna skal få en forståelse for menneskets plass i det økologiske samspillet. Vi bruker stell av dyr og opplevelser i naturen som formell og uformell lek- og læringsarena. Barna skal delta i aktiviteter som hører gården til, og de skal få innsikt i tradisjonell og moderne gårdsdrift. Det er mye som skjer på en gård i løpet av et år, og det er mange praktiske arbeidsoppgaver som skal gjøres i fjøset, i kjøkkenhagen, i verkstedet og i skogen. 

 

I tillegg til gården satser vi på friluftsliv. Vi mener at de som lærer å benytte seg av naturen, også lærer seg å bli glad i den, behandle den med respekt og samtidig gir det barna grunnlag for å oppleve glede og undring. Vi mener at barn i større grad utvikler sosial kompetanse og mestring ute i naturen

 

 

.