Lucia

Vi markerer Lucia i barnehagen ved at barna på Våningshuset går Luciatog utendørs. Etterpå blir det servert lussekatter, kaffe og saft på avdelingene.