Lucia

Vi markerer Lucia i barnehagen ved at barna på Våningshuset går Luciatog utendørs. Vår markering er enkel, foreldre venter utendørs, mens det ventes serveres det kafe og pepperkaker. Når barna har gått og sunget for foreldre, går de videre inn på avdelingene til de yngre barna - da reiser foreldre av sted til arbeid. 

Barnehagen har i en årrekke samarbeidet  med Liertoppen kjøpesenter i forbindelse med Lucia og går i Luciatog der hvert år klokken 12:00. Barna som skal begynne på skolen reiser i taxi til Liertoppen og synger seg gjennom senteret. Foreldre og andre er velkommen til å se på. 

 

Under felles arrangementer er det viktig å huske på at barns rett til privatliv, bilder av andres barn skal ikke deles i sosialemedier.