logo

Nedre Stabæk barnehage er Liers eldste private heldagsbarnehage. Siden starten i 1987 har den gitt barn i Lierskogen en trygg og spennende barnehagehverdag.

Barnehagen ligger ved Ulvenvannet på gårdsbruket Nedre Stabæk. Her er det rundt 150 sauer, noen høner og gjeterhundene Yes og Lizzie som passer på det hele. På den andre siden av jordet, inn i skogen har vi vår egen barnehagehytte. Dette gjør vårt hovedmål ganske opplagt: Nærhet til natur og dyr.

Barnehagen vår har 3 avdelinger med inntil 53 plasser. På Rødstua har vi 2 baser for de minste, Hønemor og Hanefar. I Våningshuset holder de eldste barna til på 1 avdeling.

huske2lam2 traktor

Praktisk informasjon

Barnehagen er åpen alle hverdager fra kl 7.15-16.45. Unntak er 24. desember, romjulen, 31. desember, onsdag før skjærtorsdag og 5 planleggingsdager i løpet av året. I juli holdes barnehagen feriestengt i 2 uker.

Oppholdsbetalingen for hel plass er (august 2015) 2580 kr. pr. måned, med et tillegg på kr. 250 for kost. Det gis 30% søskenmoderasjon for andre barnet, og 50% for tredje barnet. Juli er betalingsfri måned.

Søknadsfristen er 1. mars for hovedopptaket ved nytt barnehageår 1. august. Søknad sendes gjennom Lier kommune: http://www.lier.kommune.no/barnehage Ellers i året har vi løpende opptak dersom vi har ledige plasser.

 

Kontakt oss

Nedre Stabæk Barnehage AS            Styrer: Karen Leclercq

Drammensveien 292                          Tlf: 90 53 85 68

3420 Lierskogen                                 E-post: styrer@nedrestabæk.no

 Org. Nr.: 988 851 221